محاکمه زورگیری که با قمه نیم متری از رهگذران زورگیری می کرد/ برادرم 4سال پیش پدرم را کشت #فروشنده_ترس

 یکی ازگشت‌های پلیس که در همان حوالی حضور داشت با شنیدن سروصدای مردم خودروی این چهار سارق خشن راتحت تعقیب قرار داد تا اینکه بعد…

اجرا شده توسط: همیار وردپرس